آموزش زیرسازی برای دیوارپوش طبیعی سلومیکس

در بسیاری موارد عدم توجه به زیر سازی سلومیکس و نصب غیر اصولی بعد از مدتی باعث کنده شدن آن می شود . برای جلوگیری از این موضوع توجه به انواع زیر کار و نحوه زیر سازی بسیار مهم است. زیر کارهایی که به زیر سازی نیاز ندارند: رنگ روغن گچ سیمان سفید رنگ مولتی کالر … ادامه خواندن آموزش زیرسازی برای دیوارپوش طبیعی سلومیکس