آموزش تهیه خمیر و اجرای دیوارپوش طبیعی سلومیکس

لوازم مورد نیاز برای تهیه خمیر سلومیکس و اجرای آن پودر سلومیکس تشت بزرگ ماله مخصوص سلومیکس آب مراحل ترکیب و درست کردن خمیر سلومیکس: برای تهیه خمیر دیوارپوش باید به مقدار مورد نیاز پودر سلومیکس ( یک کیلو برای ۳ متر مربع) درون تشت بریزید، سپس به آن آب اضافه کنید. مقدار آب برای … ادامه خواندن آموزش تهیه خمیر و اجرای دیوارپوش طبیعی سلومیکس